سه شنبه ۰۶ اردیبهشت ۰۱

 ميگن واسه كسي بمير كه برات تب كنه، هم اكنون يه نمه تب دارم، برنامه ات چيه ؟!